Ouderraad

De Ouderraad bestaat uit 10 leden, gekozen door en uit ouders met kinderen op onze school. Vanuit school is een leerkracht per toerbeurt aanwezig op een vergadering van de Ouderraad.


Onze Ouderraad houdt zich onder andere bezig met:

  • Het beheren van de ouderbijdragen.

  • Het organiseren van allerlei activiteiten in en om de school, zoals Kerst, Palmpaasoptocht, feestelijke ouderavond, eindfeest, kleuterfeest.

  • Ouders inschakelen bij organisatie van activiteiten.

  • Advies uitbrengen aan de Medezeggenschapsraad .

  • Meedenken over de doelstellingen van de school van je kind(eren).

  • Hand- en spandiensten


Op school kun je de agenda's, notulen en het huishoudelijke reglement van de OR nalezen.
 

Hierbij het jaarverslag van de Ouderraad van het schooljaar 2018/2019 

Interesse om ook lid te worden van de Ouderraad? Neem contact op met een van de leden.

 

Ruimte voor Talent
08-03-2018 00:00:00

02-03-2018 00:00:00

Volg ons ook via Facebook

klik op onderstaande afbeelding