Nieuwe huisvesting

Salland heeft te maken met een leerlingendaling in zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs. Stichting de Mare en Stichting mijnplein hebben in 2016 in samenwerking met de scholen in Olst-Wijhe en in Raalte de daling in kaart gebracht en onderzoek gedaan naar de gevolgen van de krimp in Salland. Prognose is dat er eerst sprake is van een krimp en dat het aantal leerlingen zich daarna stabiliseert.


Op basis van de analyse van de inventarisatie hebben werkgroepen en taakgroepen bestaande uit vertegenwoordigers van alle scholen en in Salland voor elke kern scenario’s ontwikkelt die ervoor moeten zorgen dat er voor de korte, middellange maar ook lange termijn kwalitatief goede, kansrijke, toekomstbestendige, betaalbare voorzieningen voor het onderwijs en opvang voorhanden zijn in de gemeente Olst-Wijhe. De gewenste scenario’s zijn op hoofdlijnen uitgewerkt in de eindrapportage.


Het project Scholen voor Morgen onderzoekt de gevolgen en haalbaarheid van de scenario’s en brengt de gevolgen voor de huidige schoollocaties in beeld. Naast de geadviseerde scenario’s zullen ook in sommige gevallen alternatieve scenario’s nogmaals bekeken worden. Het projectplan dat nu in verschillende geledingen wordt vastgesteld is de basis voor het onderzoek. In het plan zijn naast onderzoeksvragen, de projectorganisatie, de inrichting van project- en werkgroepen, de communicatie en het besluitvormingsproces beschreven. Zodra het projectplan in alle geledingen is vastgesteld zal het op de website van Scholen voor Morgen geplaatst worden.

Klik hier voor de website van scholen voor morgen.

Klik hier voor veelgestelde vragen en antwoorden over dit project.

 

Ruimte voor Talent
08-03-2018 00:00:00

02-03-2018 00:00:00

Volg ons ook via Facebook

klik op onderstaande afbeelding