Medezeggenschapsraad

Tellegen is een school, waar kinderen, leerkrachten en ouders zich thuis voelen. Dat kan alleen als we er samen onze schouders onder zetten. Wij, van de Medezeggenschapsraad (MR), vinden het heel fijn als ouders laten weten wat ze van de gang van zaken op school vinden.


Onze MR bestaat uit twee ouders:

  • Yvonne Zuidema
  • Ruth Smienk

‚Äčen twee leerkrachten

  • Rik Groten
  • Anique Steenbergen

 

In een goede onderlinge samenwerking worden de belangen van de kinderen optimaal behartigd. Bij sommige besluiten heeft de directie ook instemming van de Medezeggenschapsraad nodig. In andere gevallen heeft de MR een adviesrecht.


Heb je een goed idee? Zijn er zaken waar je je aan stoort? Heb je een vraag voor de MR? Laat het weten aan een MR-lid!


Op school kun je de agenda's, notulen en het huishoudelijk reglement van de MR nalezen.


Interesse om lid te worden van de MR? Neem contact op met een van de leden.

 

Ruimte voor Talent
08-03-2018 00:00:00

02-03-2018 00:00:00

Volg ons ook via Facebook

klik op onderstaande afbeelding