Kinderopvang

De voorschoolse en naschoolse opvang hebben we geregeld met Kindercentrum ‘de Bieёnkorf’ . De opvang vindt buiten school plaats. Medewerkers van de Bieёnkorf halen en brengen kinderen naar school. Voor meer informatie over de opvang en tarieven verwijzen we je naar de internetsite van de Bieёnkorf.

Wij werken met een continurooster, waardoor we geen tussenschoolse opvang nodig hebben. De leerkrachten regelen dit samen met een vrijwillige ouder.

 

Ruimte voor Talent
08-03-2018 00:00:00

02-03-2018 00:00:00

Volg ons ook via Facebook

klik op onderstaande afbeelding