Kanjertraining

Op Tellegen vinden wij het heel belangrijk dat kinderen goed leren omgaan met elkaar. De kanjertraining leert kinderen te reflecteren op hun eigen gedrag. Welk gedrag levert een positieve bijdrage aan de groep en welke een negatieve? En hoe kun je gedrag veranderen, hoe los je een ruzie op, hoe kun je beter opkomen voor jezelf? De Kanjerregels gelden voor groot en klein, echt voor iedereen.

De leefregels zijn hierbij: 

 • We vertrouwen elkaar
 • We helpen elkaar
 • We werken samen
 • We hebben plezier
 • We doen mee

 

Deze training is erop gericht:

 • de sociale vaardigheden bij kinderen te versterken en groepsvorming te verbeteren.

 • de bewustwording van de eigenheid bij kinderen te vergroten.

 • leren om goed voor jezelf op te komen.

 • het gevoel van vertrouwen en veiligheid in de groep te bevorderen.

 • verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten te beheersen.
 • actief burgerschap en sociale integratie te bevorderen.

 

 

 

Ruimte voor Talent
08-03-2018 00:00:00

02-03-2018 00:00:00

Volg ons ook via Facebook

klik op onderstaande afbeelding