Combinatiegroepen

Op Tellegen zitten ca. 60 leerlingen. We werken in combinatiegroepen, waarin 2 of 3 verschillende leeftijden bij elkaar in één groep zitten. Kinderen leren hierdoor niet alleen van de leerkracht, maar juist ook door te kijken naar elkaar en elkaar te helpen.


Wij hanteren de volgende indeling:

 • Onderbouw: groep 1-2-3   (ca 25 lln)  Maandag t/m  Vrijdag: meester Rik
 • Middenbouw: groep 4-5-6   (ca 20 leerlingen)   Maandag t/m Vrijdag:  juf Anique
 • Bovenbouw: groep 7-8    (ca 17 lln)     Maandag t/m Vrijdag: juf Kirsten
 • Meester Jorn onersteunt de leerkrachten volgens een vast rooster

Door te leren en werken in combinatiegroepen werken kinderen aan hun persoonlijke ontwikkeling. De voordelen zijn:

 • Kinderen zijn achtereenvolgens jongste, soms middelste en oudste in de groep. De kinderen leren hulp te bieden en hulp te vragen.

 • Kinderen blijven langer deel uitmaken van een groep met dezelfde leerkracht, waardoor een goede pedagogische sfeer vastgehouden kan worden.

 • Kinderen moeten meer zelfstandig zijn en zelf keuzes maken.

 • Leerkracht kan makkerlijker schakelen in leerlijnen en niveau.

 • Het vergelijken van kinderen onderling vindt minder plaats: ieder werkt op eigen niveau.

 • Regels worden gemakkelijker en natuurlijker doorgegeven.

 • Kinderen die bepaalde vaardigheden bezitten, kunnen stimulerend werken ten aanzien van de kinderen die die vaardigheid nog niet bezitten. (Denk aan het veters strikken in de onderbouw)

 • Kinderen helpen elkaar door leeftijdsverschil klasoverstijgend en vanzelfsprekend. Ze troosten elkaar als iemand bijvoorbeeld hard is gevallen. 

Ruimte voor Talent
08-03-2018 00:00:00

02-03-2018 00:00:00

Volg ons ook via Facebook

klik op onderstaande afbeelding