Combinatiegroepen

Op Tellegen werken we met combinatiegroepen, waarin 2 of 3 verschillende leeftijden bij elkaar in één groep zitten. Kinderen leren hierdoor niet alleen van de leerkracht, maar juist ook door te kijken naar elkaar en elkaar te helpen.


We hebben op school 3 combinatiegroepen. In elke combinatie heeft als groepsgrootte gemiddeld zo'n 20 leerlingen. We hebben de indeling:

 • Onderbouw: groep 1-2-3
 • Middenbouw: groep 4-5-6
 • Bovenbouw: groep 7-8

Door te leren en werken in combinatiegroepen werken kinderen aan hun persoonlijke ontwikkeling.

 • Kinderen zijn achtereenvolgens jongste, soms middelste en oudste in de groep. De kinderen leren hulp te bieden en hulp te vragen.

 • Kinderen blijven langer deel uitmaken van een groep, waardoor een goede pedagogische sfeer vastgehouden kan worden.

 • Kinderen leren zelfstandig(er) te werken.

 • Kinderen worden minder afhankelijk van de leerkracht.

 • Terugval in ontwikkeling wordt door niveauwerk gemakkelijk opgevangen.

 • Het vergelijken van leervorderingen door kinderen heeft minder effect en gebeurt dus ook minder.

 • Regels worden gemakkelijker en natuurlijker doorgegeven.

 • De leerkracht wordt gedwongen om naar de ontwikkeling van individuele kinderen te kijken.

 • Kinderen van elke leeftijd kunnen op hun tijd hun volle potentieel ontwikkelen.

 • Kinderen die bepaalde vaardigheden bezitten, kunnen stimulerend werken ten aanzien van de kinderen die die vaardigheid nog niet bezitten. (Denk aan het veters strikken in de onderbouw)

Ruimte voor Talent
08-03-2018 00:00:00

02-03-2018 00:00:00

Volg ons ook via Facebook

klik op onderstaande afbeelding