Op onze school hebben wij oog voor elkaar. We respecteren hoe we ons gedragen, voelen en bewegen in de school en staan open voor feedback. Ons motto is:

 

“Samen op o.b.s. Tellegen betekent werken aan een sterk geheel, omdat wij geloven in een samenwerking tussen leerkrachten, ouders en onze leerlingen in onderling vertrouwen en respect.”

 

Voor een goede en prettige samenwerking is het daarom handig dat er afspraken zijn.

Zo is het voor iedereen duidelijk wat er van je wordt verwacht en wat je van de ander kan verwachten.

 

Zo hebben wij als school omgangsregels opgesteld.

Maar ook in de klas hebben de kinderen met elkaar afgesproken hoe je met elkaar omgaat. Dit is niet alleen besproken maar zelfs per klas met een heus contract bezegeld en opgehangen.

Iedere maand staat er 1 omgangsregel centraal en zal er bijvoorbeeld door middel van een toneelstukje bijzonder aandacht aan worden besteed.

Je vindt de betreffende afspraak van de maand in het maandnieuws en in de rechterkolom hier op de site.

 

Hieronder een overzicht van hoe wij met elkaar omgaan;

 

 • Je zegt alleen aardige woorden tegen elkaar.
 • Je laat anderen meespelen.
 • Je luistert goed naar de ander (ons toverwoord is: stop is stop)
 • Je mag er zijn zoals je bent. Anders zijn is leuk.
 • Je probeert een ruzie uit te praten:
  zeg sorry en vraag aan de ander hoe je het goed kunt maken
 • Je helpt een ander.
 • Je lost een probleem samen op.
  Lukt dit niet dan ga je samen naar de meester of juf.
 • Je bent zuinig op de spullen van anderen
 • Plagen mag, PESTEN NIET !

 

 

Hieronder volgen nog een paar afspraken die wij met elkaar hebben gemaakt;

 

Algemene schoolregels

Overblijfregels en afspraken

Pleinafspraken

 

 

 

 

Ruimte voor Talent
08-09-2015 00:00:00

02-04-2015 00:00:00

Volg ons ook via Facebook

klik op onderstaande afbeelding