Een schoolkeuze maken voor uw kind is geen lichtzinnige bezigheid. U neemt immers een belangrijke beslissing voor een lange periode in het leven van uw kind. Zowel voor u als voor uw kind is het een spannende tijd. Wij willen dit zo plezierig en ongedwongen mogelijk maken door u van harte welkom te heten!

 

Kennismaken met onze school kan op drie manieren:

 

1) Op afspraak                                                                                      
U kunt hiervoor een afspraak maken met Managementondersteuner Fedor Baarslag.

Telefoon nummer Fedor Baarslag: 06-19292634

Telefoonnummer school buiten schooltijd : 0570-521252

Telefoonnummer school onder schooltijd: 06-13074574

 

 

 

2) U kunt met uw kind de meespeel-week bezoeken   

U bent tussen 16 t/m 19 januari 2017 welkom tussen 9.00 uur en 11.00 uur om de school in bedrijf te zien. Uw kind mag, wanneer hij/zij dit wil, ook meespelen in de kleutergroep. Wij vertellen u onze visie op leren en laten u de hele school zien.

 

3) Speciale open dag:

Wij houden op 21 janurai 2017 een speciale open dag verzorgd door onze ouders en leerlingen en het team. U bent, met of zonder kind, welkom tussen 10.30 en 12.00 uur, om kennis te maken met alle kenmerkende activiteiten op onze school. De koffie staat klaar, we hebben een open inloop, hartelijk welkom!

 

Aanmelden
Elke dag van het schooljaar bestaat de mogelijkheid een kind voor de “Obs Tellegen” op te geven. Vaak gebeurt dat tijdens of na de
open dag , die jaarlijks in januari wordt gehouden.

In principe raden we ouders aan om de opgave ruim van te voren te doen, maar in ieder geval voor 1 april.

Onze school kent geen wachtlijsten. Een voordeel van vroegtijdige opgave is dat er bij ouders en kind een stukje rust ontstaat, zodat ze samen kunnen toegroeien naar het werkelijke begin van de basisschool met een “dat wordt onze school”- gevoel. Voor de school heeft vroegtijdige aanmelding grote voordelen voor planning op langere termijn.

  Kennismaken

 Wanneer de eerste afspraak is gemaakt, volgt meestal een rondleiding door de school met het schoolhoofd. Van te voren worden vaak een schoolgids en een schoolkrant aan de ouders toegestuurd, zodat zij tijdens de rondleiding daar eventueel op terug kunnen komen.

 

Meespelen
Voordat de schoolgang echt begint, bestaat de mogelijkheid om, na afspraak, een aantal keer een ochtend in de groep mee te doen, om sfeer te proeven en te acclimatiseren. De eerste schooldag na de vierde verjaardag kan het kind dan aan onze basisschool "OBS Tellegen" beginnen.


Komt uw kind door verhuizing naar onze school? Is uw kind afkomstig van een SBAO-school of school voor speciaal onderwijs? Heeft uw kind een “rugzakje"? Maakt u dan vrijblijvend een kennismakingsafspraak met Fedor baarslag (directeur).

 

 

Klik >> Hier <<

voor het Digitale inschrijfformulier om een nieuwe leerling aan te melden.

 

 

 

 

 

 OBS Tellegen

Achter de Hoven 37

8131 CP WIJHE

0570-521252

obstellegen@de-mare-scholen.nl

 

 

Ruimte voor Talent
08-09-2015 00:00:00

02-04-2015 00:00:00

Volg ons ook via Facebook

klik op onderstaande afbeelding