Geachte ouder,

Mijn naam is Saskia Henneke. Ik ben de Intern Begeleider (IB-er) van OBS Tellegen en tevens IB-er van OBS de Holsthoek in Den Nul.

Ik zorg er samen met de leerkrachten voor dat er goede zorg voor onze leerlingen plaatsvindt. Alle vragen van zowel ouders als collega’s die over de begeleiding of leerstof van de kinderen gaan, komen bij mij.

Dus mocht u een vraag hebben over hoe de begeleiding van uw kind verloopt, schroom dan niet om bij me binnen te lopen. In principe ben ik elke dinsdag aanwezig op school. Een enkele keer heb ik een afspraak buiten de deur, maar meestal ben ik gewoon op school in mijn kantoortje.

Heeft u echter een opvoedkundige vraag, dan verwijs ik u graag naar onze jeugdverpleegkundige Cunny Ottens. Bij haar kunt u terecht voor al uw vragen over gezin en opvoeding. Zij is bereikbaar via GGD IJsseland 088-4430702. Of via de reguliere inloopspreekuren van de GGD (zie de websitelink: https://www.ggdijsselland.nl/over-de-ggd/locaties/olst-wijhe/)

met vriendelijke groet,

Saskia Henneke

 

 

 

 

                                                            

 

Ruimte voor Talent
08-09-2015 00:00:00

02-04-2015 00:00:00

Volg ons ook via Facebook

klik op onderstaande afbeelding